Natalia Nowińska

20.11.2003
1 minuta

Badania jakościowe, socjologia i antropologia kultury, nowe formy uczestnictwa w kulturze

Absolwentka socjologii ze specjalizacją Socjologia i Antropologia Kultury. Jako badacz terenowy brała udział w takich projektach badawczych jak: Kultura miejska w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań jakościowych, Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce, W jakim czasie kultury żyją Polacy?; interesuje się badaniami sztuki i kultury popularnej oraz ich odbiorców.