Miriam Kołak-Pleśniak

08.06.2005
1 minuta

Media społecznościowe, webwriting, nowe media w promocji instytucji kultury, wnioski o patronat, animacja kultury

Absolwentka kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją Animacja Kultury. Dzięki specjalizacji brała udział w takich projektach animacyjnych jak "Szkoła Mobilna" Stowarzyszenia Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej oraz w realizowanym przy współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych ę "Klubie Sportów Miejskich Skarpa". Po raz pierwszy pojawiła się w redakcji portalu dla praktyków i animatorów kultury Platforma Kultury w maju 2011 roku, następnie wróciła do niej po rocznej przerwie w październiku 2012. Oprócz pracy w redakcji portalu ma na swoim koncie administrację profilami Platformy Kultury, NCK oraz Wschodu Kultury na portalach Facebook, YouTube, Google+ oraz Instagram. Koordynuje również prace związane z przyznawaniem patronatów honorowych oraz projektowych Narodowego Centrum Kultury.animacja kultury, media społecznosciowe, webwriting, nowe media w promocji instytucji kultury, wnioski o patronat