Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Data publikacji: 18.05.2015
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy
kfslogo

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Na stronie funduszu można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące:

  • kosztów kształcenia ustawicznego pracowników, które mogą być dofinansowane z KFS,
  • sposobów otrzymania dofinansowania kształcenia ustawicznego z KFS,
  • obowiązków pracodawcy w związku z uzyskaniem dofinansowania kształcenia ustawicznego.

Więcej na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego TUTAJ.