Jak zaistnieć w sektorze kultury? | warsztaty Pracuj w kulturze | 23.09.2016

ul. Płocka 13, Warszawa - ul. Płocka 13, Warszawa
Pon. 29 sierpnia — Pt. 23 września 2016 r.
Jak zaistnieć w sektorze kultury? | warsztaty Pracuj w kulturze | 23.09.2016
warsztaty - działalnośc gospodarcza

Rekrutacja: 29.08-07.09.2016

 

Tytuł warsztatu: Jak zaistnieć w sektorze kultury - samozatrudnienie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do założenia i prowadzenia własnej firmy działającej w sektorze kultury. Podczas warsztatów uczestnicy będą poznawać praktyczne aspekty funkcjonowania, rozwijania oraz rozliczania mikroprzedsiębiorstw, zdobędą wiedzę na temat marketingu i reklamy, a także możliwości finansowania dla nowych przedsiębiorców.

Uczestnik nauczy się:

- rejestrować firmę w CEIDG,

- wybierać  optymalne formy opodatkowania,

- poszukiwać  możliwości pozyskania grantów i dotacji dla firm,

- stosować narzędzia marketingowe,

- stosować elementy zarządzania strategicznego do planowania działań w swojej firmie.

Metody i narzędzia:

Wykład, runda, dyskusja, ćwiczenia, studium przypadku, analiza dokumentacji, dzielenie się doświadczeniem, przykłady, antyprzykłady, film instruktażowy, prezentacja multimedialna, praca w parach, praca w grupach, wykorzystanie przez uczestników otrzymanych skryptów szkoleniowych.

Termin: 23 września 2016, godz. 10.00 - 17.00

Miejsce szkolenia: siedziba Narodowego Centrum Kultury, ul. Płocka 13, Warszawa

Prowadzący: Bożena Popiela

Ilość uczestników: 15

 

Rekrutacja:

FORMULARZ REJESTRACYJNY można wypełniać między 29 sierpnia a 7 września 2016 r.

Kryteria naboru: o przyjęciu na warsztaty zdecyduje komisja składająca się z pracowników działu ds. badań Narodowego Centrum Kultury po zapoznaniu się z uzasadnieniem chęci uczestnictwa w Warsztatach (jeden z punktów w formularzu rejestracyjnym). 
Pierwszeństwo w udziale mają osoby poszukujące pracy w kulturze.

Koszt: warsztaty są bezpłatne i skierowane wyłącznie dla użytkowników portalu „Pracuj w kulturze”

Wyniki rekrutacji: o wynikach rekrutacji poinformujemy aplikujących mailowo 8 września. 

Regulamin warsztatów dostępny jest tutaj

Kontakt: Anna Ładna, aladna@nck.pl, 22 2 100 132