Jak projektować ofertę kulturalną dla seniorów?

Data publikacji: 09.10.2019
1 minuta

W dniach 25-27 września 2019 r. w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach odbyło się szkolenie pt. „Projektowanie oferty kulturalnej dla seniorów”. W szkoleniu uczestniczyło 19 osób – pracownicy domów kultury, bibliotek i instytucji kultury z całej Polski.

Pierwszego dnia szkolenia, pod czujnym okiem trenerek – Marty Białek-Graczyk oraz Magdaleny Rosochackiej-Gmitrzak, uczestnicy zdobywali wiedzę dotyczącą procesów starzenia się i wyzwań z nimi związanych. Dowiedzieli się o barierach instytucjonalnych, systemowych, społecznych i kulturowych stojących przed osobami starszymi. Drugiego dnia stworzyliśmy bank pomysłów i innowacji, z których można skorzystać w miejscach swoich działań i w pracy. Był to też czas na wymianę doświadczeń między uczestnikami. Trzeci dzień przeznaczony był na opracowanie własnego pomysłu i stworzenie programu wydarzenia dla seniorów, które można by zrealizować w swojej instytucji.