Finansowanie działań animacyjnych - szkolenie dla animatorów kultury | 6-8 maja 2015

Radziejowice, Dom Pracy Twórczej - Radziejowice, Dom Pracy Twórczej
Pon. 13 — Pon. 20 kwietnia 2015 r.
Cena biletu: 246 PLN
Finansowanie działań animacyjnych - szkolenie dla animatorów kultury | 6-8 maja 2015
szkolenie

Rusza rekrutacja na pierwsze szkolenie w ramach nowego, pilotażowego cyklu dla animatorów kultury z małych i średnich ośrodków!

Czego się nauczysz:

 • jak pozyskiwać fundusze zewnętrzne na realizację animacyjnych projektów kulturalnych.
 • jak dostosować planowane projekty do wymogów wybranych źródeł finansowania
 • jakie są warunki i wytyczne w procesie aplikowania o dofinansowanie projektów z zakresu animacji kultury
 • jak szukać informacji o aktualnych konkursach dotacyjnych oraz formach wsparcia dostępnych poza trybem konkursowym

Uczestnik będzie potrafił:

 • dostosować źródła dotacyjne do planowanych projektów na działania w obszarze animacji kultury,
 • wyszukiwać informacje o aktualnych konkursach dotacyjnych
 • analizować dokumenty programowe w procesie aplikowania o fundusze.

Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 1. Projekty animacyjne i ich specyfika.
 2. Crowdfunding czyli finansowanie społecznościowe.
 3. Crowdsourcing czyli jak wykorzystać mądrość tłumu? 
 4. Ekonomia społeczna.
 5. Analiza działań prowadzonych przez wybrane spółdzielnie socjalne. 
 6. Finansowanie działalności podmiotów ekonomii społecznej, dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych w nowej perspektywie 2014-2020.
 7. CSR - społeczna odpowiedzialność biznesu.
 8. Firmy społecznie odpowiedzialne - analiza programów dotacyjnych wspierających rozwój społeczności lokalnych i działania animacyjne.
 9. Na co zwrócić uwagę zwracając się o dotację?
 10. Fundusze międzynarodowe.
 11. Analiza obszarów priorytetowych w nowej perspektywie 2014- 2020.
 12. Programy dotacyjne prowadzone przez instytucje bankowe.
 13. Gdzie szukać informacji o aktualnych konkursach?

Szczegółowy program do pobrania poniżej.

Trener: Magdalena Świergolik

Liczba uczestników: 24 osoby

Miejsce:  Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Termin: 6-8 maja 2015 roku

 

REKRUTACJA

Kryteria naboru: FORMULARZ REJESTRACYJNY można wypełniać między 13 - 20 kwietnia 2015 r. (włącznie). Kolejność zgłoszeń będzie podstawowym kryterium wyboru. Link do formularza pojawi się w dniu otwarcia rejestracji. 

Program skierowany jest do animatorów kultury i edukatorów, pracujących bezpośrednio z lokalnymi społecznościami. Tematyka szkoleń została skonstruowana tak, by rozwijać zarówno kompetencje psychologiczne i społeczne, które są niezbędne w pracy z grupą, zarządcze czy medialne, które umożliwiają zaplanowanie i skuteczne wdrożenie działań animacyjnych oraz kulturowe, czyli wiedzę o korzeniach animacji i jej różnych obliczach.Na szkolenia zapraszamy animatorów działających w strukturach organizacji pozarządowych, instytucji kultury lub osobiście, w małych i średnich ośrodkach do 100 000 mieszkańców.

W przypadku dużego zainteresowania szkoleniami NCK będzie prosić o to, by organizacja lub instytucja oddelegowała na szkolenie tylko jednego przedstawiciela.

Wyniki rekrutacji: o wynikach rekrutacji poinformujemy do 21 kwietnia 2015 r.

Koszt: Zależy nam na profesjonalizacji animatorów kultury dlatego nasze szklenia są non-profit. Dodatkowo Narodowe Centrum Kultury dotuje finansowo szkolenia, dlatego ich cena może być konkurencyjna do ofert rynkowych:

200,00 PLN + 23% VAT (brutto: 246.00 zł) - cena obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych, wyżywienia i zakwaterowania w ośrodku szkoleniowym.

Wpłaty: Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu. Termin dokonania wpłaty: 24 kwietnia 2015 r.

Konto nr: 61 1130 1017 0000 0577 0120 0001
Odbiorca: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
Tytułem: Opłata za udział w szkoleniu "Finansowanie działań animacyjnych"

W cenę szkolenia wliczone są:

 • udział w zajęciach,
 • wyżywienie,
 • nocleg (pokoje dwuosobowe),
 • transport na trasie Warszawa - ośrodek szkoleniowy - Warszawa
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu.