[ODWOŁANE] Dostępność działań edukacyjnych w instytucji kultury. SZKOLENIE

Muzeum Warszawskiej Pragi - Warszawa, ul. Targowa 50/52
Pon. 6 — Wt. 7 kwietnia 2020 r.

Jak włączać osoby z niepełnosprawnościami w działania instytucji? Jak przygotować dostępne wydarzenie? Jak współpracować ze środowiskiem osób z niepełnoprawnościami?

Jeśli szukasz odpowiedzi na te pytania, zapraszamy na szkolenie „Dostępność działań edukacyjnych w instytucji kultury”

Szkolenie skierowane jest do animatorów, edukatorów, instruktorów, którzy odpowiadają za ofertę edukacyjną instytucji kultury.

Na szkoleniu omówimy:

  • projekty animacyjne włączające i angażujące osoby z niepełnosprawnościami, 
  • techniki włączania grup osób z niepełnosprawnościami,
  • sposoby na przygotowanie dostępnego wydarzenia,
  • dostępność architektoniczną przestrzeni edukacyjnych i wystawienniczych instytucji,
  • sposoby promocji działań wśród osób z niepełnosprawnościami, 
  • współpracę ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami, 
  • dobre praktyki działań edukacyjnych w instytucji kultury.