[ODWOŁANE] Aspekty prawne w zarządzaniu instytucją kultury. SZKOLENIE

Muzeum Warszawskiej Pragi - Warszawa, ul. Targowa 50/52
Pon. 30 marca 2020 r.   g. 09:30—17:30

Jakie uprawnienia ma dyrektor instytucji? Jak współpracować z Organizatorem jednostki? Jak prawidłowo gospodarować środkami finansowymi?

Na te i wiele innych pytań odpowiemy na szkoleniu pt. „Aspekty prawne w zarządzaniu instytucją kultury”.

W czasie szkolenia uczestnicy będą mieli okazję uzupełnić swoją wiedzę na temat najistotniejszych aktów prawnych bezpośrednio wpływających na funkcjonowanie instytucji kultury. Poruszymy miedzy innymi temat Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jak również kwestie wpływu działalności organów kontrolnych na funkcjonowanie instytucji kultury (prawidłowy sposób dokumentowania i prowadzenia działalności).

Do kogo skierowane jest szkolenie:

  • dyrektorów/kierowników/pracowników instytucji zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu prawa w instytucji kultury

Cele szkolenia:

  • poszerzenie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych w instytucji kultury;
  • wzmocnienie umiejętności koordynacji procesów prawnych w instytucji kultury;
  • wykorzystanie aktów prawnych w codziennej pracy instytucji kultury;
  • wymiana doświadczeń – prezentacja sprawdzonych rozwiązań funkcjonujących już w instytucjach kultury.