Aleksandra Szorc

05.02.2013
1 minuta

Surdopedagożka, studentka psychologii. Pracuje w Fundacji Kultury bez Barier. Prowadzi szkolenia dla pracowników instytucji publicznych z obsługi widza z wadą słuchu. Konsultantka ds organizowania dostępności dla osób słabosłyszących i Głuchych. Koordynatorka projektów dostępnej kultury, m.in. Conradoteka, Filmolekcje dla każdego. Nadzorowała pracę nad pierwszym teledyskiem w Polskim Języku Migowym do piosenki z bajki Disney’a. Na co dzień zajmuje się także osobami z niepełnosprawnością sprzężoną.