Data publikacji: 14.03.2013
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Główny Specjalista ds. Zarządzania Dziedzictwem w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Współautorka i koordynatorka projektów z zakresu zarządzania dziedzictwem, redaktorka publikacji i autorka artykułów z zakresu rozwoju lokalnego opartego na dziedzictwie. Współautorka min. koncepcji i scenariusza badań społecznych dotyczących wiedzy i postaw Polaków wobec dziedzictwa, serii wydawniczej „Dziedzictwo kulturowe w badaniach” i pierwszego polskiego poradnika zarządzania dziedzictwem w gminach. Autorka koncepcji i redaktorka zbioru reportaży o wolontariacie dla dziedzictwa, wydanego przez NID we współpracy z Instytutem Reportażu. Uczestniczka międzynarodowych grupa roboczych i sieci, min. HEREIN (European Heritage Network – jako przedstawiciel Polski w imieniu NID), EVoCh (Economic Value of Cultural Heritage),  czy „ European Union and Cultural Heritage”. Trenerka szkoleniowa, konsultantka i wykładowczyni z zakresu zagospodarowania zabytków i rozwoju lokalnego opartego o dziedzictwo materialne i niematerialne. Prowadziła szkolenia dla uniwersyteckich klubów naukowych, Policji, regularnie szkoli samorządy i organizacje pozarządowe. Zainteresowania koncentruje na rozwojowym potencjale dziedzictwa, jego ujęciu w dokumentach strategicznych i praktycznym wykorzystaniu w gminach,  a także na produktach kreatywnych i regionalnych, nowej funkcji zabytku i zagadnieniach związanych z rewitalizacją.