"Projektowanie oferty instytucji kultury w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności"

Radziejowice, Dom Pracy Twórczej - Radziejowice, Dom Pracy Twórczej
Pon. 13 kwietnia — Pt. 15 maja 2015 r.
Cena biletu: 600 PLN
"Projektowanie oferty instytucji kultury w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności"
Fot. Paweł Ogrodzki Projekt Prolog

Rekrutacja: 13-27 kwietnia 2015r.

Czego się nauczysz:

 • jak rozpoznawać zasoby lokalnej kultury
 • jak rozpoznać oczekiwania, potrzeby i problemy społeczne
 • jak konstruować ofertę instytucji kultury w oparciu o  zdiagnozowane potrzeby
 • jak włączyć mieszkańców w proces budowania ofert instytucji kultury
 • podstawowych zasad dotyczących prowadzenia badań społecznych (narzędzia, planowanie badań, interpretacja wyników)
 • w jakich sytuacjach warto stosować określone metody badawcze, zarówno standardowe (ankiety, wywiady, obserwacje, analizy dokumentów), jak i niestandardowe (związane ze specyfiką instytucji kultury - badania w działaniu).

Uczestnik będzie potrafił:

 • wykorzystać własne (osobiste i instytucjonalne) zasoby do poznania zasobów swojego środowiska lokalnego
 • zaplanowaćprzeprowadzić badanie potrzeb i problemów społecznych
 • zaprojektować ofertę swojej instytucji, z wykorzystaniem przeprowadzonej diagnozy potrzeb społeczności lokalnej

Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 1. Ogniwo wstępne - integracja grupy, zbudowanie zaufania
 2. Wprowadzenie do tematu szkolenia. Dom kultury i jego rola w społeczności lokalnej.
 3. Zasoby instytucji, wolontariat.
 4. Zasoby kulturo-twórcze lokalnego środowiska
 5. Badanie potrzeb społeczności lokalnej. Strategia badawcza.
 6. Analiza i wykorzystanie wyników badań.
 7. Partycypacja mieszkańców w diagnozie i  kształtowaniu  oferty instytucji jako forma mobilizowania do aktywności i współpracy. 

Szczegółowy program dostępny TUTAJ 

Trener: Iwona Kusak

Termin: 13-15 maja 2015 r.

Ilość miejsc: 24

Ośrodek szkoleniowy: Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

 

REKRUTACJA

Kryteria naboruFORMULARZ REJESTRACYJNY można wypełniać między 13 - 27 kwietnia 2015 r. (włącznie). Kolejność zgłoszeń będzie podstawowym kryterium wyboru. Link do formularza pojawi się w dniu otwarcia rejestracji. 

Wyniki rekrutacji: o wynikach rekrutacji poinformujemy do 28 kwietnia 2015r.

Koszt: Zależy nam na profesjonalizacji Kadry Kultury dlatego nasze szklenia są non-profit. Dodatkowo Narodowe Centrum Kultury dotuje finansowo szkolenia, dlatego ich cena może być konkurencyjna do ofert rynkowych:

 • 600,00 PLN + 23% VAT (brutto: 738.00 zł) - cena obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych, wyżywienia i zakwaterowania w ośrodku szkoleniowym.

 • 450.00 PLN + 23% VAT (brutto: 553.50 zł) - cena szkolenia dla osób, które nie korzystają z zakwaterowania w ośrodku szkoleniowym. Cena obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych i wyżywienia.

Wpłaty: Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu. Termin dokonania wpłaty: 4 maja 2015 r.

Konto nr: 61 1130 1017 0000 0577 0120 0001
Odbiorca: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
Tytułem: Opłata za udział w szkoleniu "Projektowanie oferty"

W cenę szkolenia wliczone są:

 • udział w zajęciach,
 • wyżywienie,
 • nocleg (pokoje dwuosobowe),
 • transport na trasie Warszawa - ośrodek szkoleniowy - Warszawa
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu.