Skład Komisji konkursowej

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ W II ETAPIE OCENY

Zarządzeniem Dyrektora Narodowego Centrum Kultury, Pana dr. hab. Rafała Wiśniewskiego, prof. UKSW w II etapie oceny prac powołana została Komisja konkursowa w składzie:

Pani prof. Elżbieta Banecka – Przewodnicząca Komisji
Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prowadzi pracownię Rysunku i Koloru na Wydziale Scenografii.

Pan dr hab. Grzegorz Godlewski, prof. UW - Członek Komisji
kierownik Zakładu Antropologii Słowa Uniwersytetu Warszawskiego

Pan dr Tomasz Makowski - Członek Komisji
Dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie, doktor nauk humanistycznych z zakresu historii

Pani dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, prof. UWM – Członek Komisji
Zakład Archiwistyki, Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie

Ks. prof. dr hab. Jarosław Różański – Członek Komisji
Kierownik Katedry Misjologii, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

Pan dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW – Członek Komisji
Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

Pani prof. dr hab. Magdalena Zowczak – Członek Komisji
Kierownik Zakładu Teorii i Badań Współczesnych Praktyk Kulturowych Uniwersytetu Warszawskiego

Pan dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW - Członek Komisji
Dyrektor Narodowego Centrum Kultury

Pani Małgorzata Chrobak – Członek – obserwator
Kierownik Działu Wydawnictw Narodowego Centrum Kultury

Pani Agata Dziemian – koordynator Konkursu
Pracownik Działu Edukacji Kulturalnej

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ W I ETAPIE OCENY

Zarządzeniem Dyrektora Narodowego Centrum Kultury, Pana dr. hab. Rafała Wiśniewskiego, prof. UKSW powołana została Komisja konkursowa w składzie:

 • Pani prof. Elżbieta Banecka – Członek Komisji, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prowadzi pracownię Rysunku i Koloru na Wydziale Scenografii.
   
 • Pan dr hab. Grzegorz Godlewski - Członek Komisji, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Antropologii Słowa.
   
 • Pan dr Tomasz Makowski - Członek Komisji, dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie, doktor nauk humanistycznych z zakresu historii
   
 • Pan dr hab. Rafał Wiśniewski - Członek Komisji, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
   
 • Pani Małgorzata Chrobak – Członek-obserwator, kierownik Działu Wydawnictw Narodowego Centrum Kultury
   
 • Pani Agata Dziemian – koordynator konkursu, pracownik Działu Edukacji Kulturalnej