80 rocznica śmierci Bolesława Leśmiana. Multimedialna akcja w Kordegardzie!

05.11.2017
2 minuty

Bolesław Leśmian, a właściwie Bolesław Lesman, urodził się prawdopodobnie 22 stycznia 1877 r., choć sam podawał jako datę urodzenia rok 1878. Zmarł 5 listopada 1937 r. W 2017 roku przypada 140 rocznica urodzin i 80 rocznica śmierci artysty. W poniedziałek, 6 listopada, wszystkich spacerujących Krakowskim Przedmieściem w Warszawie zapraszamy w okolice Galerii Kordegarda, by wspólnie uczcić pamięć niezwykłego poety.

Twórczość Bolesława Leśmiana

Bolesław Leśmian był poetą, prozaikiem, czołowym przedstawicielem literatury dwudziestolecia międzywojennego. Twórczość Leśmianawspółczesnym wydawała się spóźnionym echem Młodej Polski, dlatego przeważnie zbywali ją lekceważeniem. Nie dostrzegali jej nowatorstwa i oryginalności, które przyczyniły się z czasem do uznania Leśmiana za najwybitniejszego poetę swoich czasów i jednego z najważniejszych polskich poetów dwudziestowiecznych. Wartość tej poezji wyrażała się przede wszystkim w spójnej wizji świata łączącej w sobie zarówno system idei, jak i system języka poetyckiego.

Jest twórcą nowego typu ballady. Od jego nazwiska pochodzi termin określający specyficzną grupę neologizmów – leśmianizmy. Jest autorem baśni pisanych prozą oraz erotyków (m.in. W malinowym chruśniaku), silnie nacechowanych egzystencjalizmem oraz filozofią Henriego Bergsona.

Multimedialna akcja na Krakowskim Przedmieściu

W poniedziałek, 6 listopada, po godzinie 17:00 okna Galerii Kordegarda zamienią się w tomik wierszy Bolesława Leśmiana. Multimedialna akcja ma na celu upamiętnienie rocznicy śmierci poety oraz związana jest z promocją nowego wydawnictwa NCK pt.: „Lecz nie było już świata…”. Miłość i śmierć. Wiersze Bolesława Leśmiana.