Rada programowa

  • dr Mieczysław Kominek – przewodniczący Rady
  • Ewa Bogusz-Moore
  • dr Beata Bolesławska-Lewandowska
  • Oľga Smetanová
  • Mateusz Grzesiński