Rada programowa

Dyrektor artystyczny

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW

Członkowie Rady Programowej
  • dr Mieczysław Kominek – przewodniczący Rady
  • Ewa Bogusz-Moore
  • dr Beata Bolesławska-Lewandowska
  • Oľga Smetanová
  • Mateusz Grzesiński