Scenariusze zajęć dla klas 1-3 szkoły podstawowej

Data publikacji: 06.09.2017

Przedstawiamy 10 scenariuszy zajęć do realizacji w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Część z nich może być prowadzona również w domu kultury, bibliotece czy przestrzeni publicznej.

Opisujemy w skrócie sposób organizacji warsztatów, tematykę i pomoce do wykorzystania podczas lekcji z architekturą. Proponowane aktywności, związane z poznawaniem i rozumieniem przez uczestników przede wszystkim własnego otoczenia, są propozycją związaną z prowadzeniem kreatywnych zajęć w szkole lub uzupełnieniem już zaplanowanych zajęć. Program uzupełnia podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Przebieg i efekty tej serii zajęć zależą od Was – nauczycieli i architektów, ale przede wszystkim od uczniów.