Scenariusze zajęć dla przedszkoli

Data publikacji: 23.01.2018

Przedstawiamy 10 scenariuszy zajęć, możliwych do realizacji w przedszkolu. Część zajęć może być prowadzona również w domu kultury, bibliotece czy przestrzeni publicznej.

Opisujemy w skrócie sposób organizacji zajęć warsztatowych, tematykę zajęć i pomoce do wykorzystania podczas „lekcji-zabaw” z architekturą.

Proponowane tematy, związane z poznawaniem i rozumieniem przez dzieci przede wszystkim własnego otoczenia przestrzennego, mogą stać się interesującą propozycją i uzupełnieniem kreatywnych zajęć w przedszkolu.

Przebieg i efekty tej serii zajęć zależą od Państwa – nauczycieli i architektów, ale przede wszystkim uczestników – dzieci oraz ich wyobraźni.