Badania w sektorze kultury. KONFERENCJA ONLINE

Wydarzenie online
Czw. 19 — Pt. 20 listopada 2020 r.

W dniach 19-20 listopada 2020 odbędzie się druga edycję konferencji z cyklu “Badania w sektorze kultury”, organizowana przez Zakład Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Badań Organizacji Kultury – IBOK. Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 tegoroczna edycja będzie wyjątkowa, bo odbędzie się w formie zdalnej.

W obliczu trudności z jakimi w ostatnich miesiącach się zmagamy, organizatorzy chcą zachęcić do rozmowy na temat przyszłości: jakie perspektywy rysują się przed praktykami, teoretykami i odbiorcami kultury? Z jakimi możliwościami i wyzwaniami będą się mierzyć? Jakie czekają zmiany sektor kultury? Jakimi narzędziami badać przyszłość tworzenia i organizowania? Jak w nowatorski sposób budować relacje z odbiorcami? 

Konferencja jest kierowana do przedstawicieli sektora kultury, zarówno badaczy, jak i praktyków. Kontynuując rozważania podjęte w trakcie konferencji „Badania publiczności w instytucjach kultury”, która odbyła się w kwietniu 2019 r. w Krakowie, i dostrzegając istotność tej problematyki oraz potrzebę dalszej dyskusji, organizatorzy chcą poszerzyć zakres wydarzenia o nowe tematy.

W tym roku będą to następujące obszary i zagadnienia: 

 • nowatorskie metody badań w sektorze kultury, 
 • nowe podejścia do badań interesariuszy sektora kultury i ich satysfakcji, 
 • badania oferty on-line sektora kultury, 
 • nowe możliwości finansowania badań w sektorze kultury, 
 • badania procesów wewnątrzorganizacyjnych i autodiagnoza w kulturze,
 • ewaluacja przeprowadzonych badań w sektorze kultury, 
 • nowe perspektywy badawcze w kulturze, 
 • badania sektora kultury prowadzone w trakcie pandemii koronawirusa, 
 • jak przygotowywać się na przyszłość w obszarze kultury. 

W trakcie konferencji zaplanowano: panele dyskusyjne, wystąpienia z referatem, sesję posterową, spotkanie integracyjne oraz program artystyczny. 

Ważne terminy:

 • 30 sierpnia 2020 – ostateczny termin przesyłania abstraktów referatów i propozycji posterów
 • 9 września 2020 – ogłoszenie listy zakwalifikowanych referatów i posterów 
 • 30 września 2020 – ostateczny termin przesłania wideo z nagraniem referatów
 • 1 października 2020 – ostateczny termin ogłoszenia pełnego programu konferencji 
 • 8 października – 8 listopada 2020 – termin rejestracji na konferencję i dokonywania wpłat 
 • 31 grudnia 2020 – ostateczny termin przesyłania artykułów do publikacji pokonferencyjnej 

Więcej informacji znajduje się na stronie www.badania.kultura.uj.edu.pl. Zapraszamy również do dołączenia do wydarzenia na Facebooku.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Narodowego Centrum Kultury.