Aplikuj

Aby otrzymać patronat honorowy Narodowego Centrum Kultury, prześlij zgłoszenie

  • poprzez formularz:

 

Formularz zgłoszeniowy→

 

  • pocztą na adres:

Narodowe Centrum Kultury
Dział Komunikacji i Promocji
ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: PATRONAT HONOROWY

  • lub dostarcz go osobiście do siedziby NCK.

O przyznaniu (lub odmowie) przyznania patronatu honorowego przez Dyrektora NCK informujemy mailowo lub pocztą tradycyjną w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.