Polska Liga Siatkówki partnerem Narodowego Centrum Kultury

Data publikacji: 19.06.2020
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Polska Liga Siatkówki S.A. i Narodowe Centrum Kultury podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie kampanii społeczno-edukacyjnych promujących polską kulturę i dziedzictwo narodowe.

Zainicjowanie współpracy z Narodowym Centrum Kultury wynika z chęci wspierania, upowszechniania i promowania przez PLS polskiej kultury i dziedzictwa w  środowisku siatkarskim, w szczególności wśród sportowców i kibiców.

Sportowcy są autorytetami dla wielu ludzi, w szczególności młodych, co potwierdzają liczne badania społeczne. To naprawdę budujące, że siatkarze chcą angażować się w promowanie polskiej kultury, bo w ten sposób tworzą bardzo dobre wzorce i nawyki oraz mogą pozytywnie wpływać na postawy kibiców. Nasza współpraca ukazuje potencjał obydwu obszarów aktywności człowieka: sportu i kultury, ich wzajemnie korzystne oddziaływanie. – mówi prof.  Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury.

Dzięki porozumieniu z Narodowym Centrum Kultury będziemy mogli pokazać naszym kibicom, drużynom, całemu środowisku wiele wartościowych inicjatyw związanych z polską kulturą – mówi Paweł Zagumny, prezes zarządu PLS S.A. – Już pierwsze rozmowy z przedstawicielami NCK pokazują, że mamy wiele wspólnych tematów, którymi chcemy zainteresować kibiców siatkówki. Na pewno największy nacisk położymy na wspólne promowanie czytelnictwa – dodaje.

Projekt współpracy z ligową siatkówką w Narodowym Centrum Kultury nadzorować i realizować będzie Marzena Strąk, za­stęp­ca dy­rek­to­ra ds. Komunikacji i Wspierania Inicjatyw Lokalnych NCK.

Przypomnijmy, że nie jest to pierwsza tego typu aktywność Polskiej Ligi Siatkówki, wykraczająca poza inicjatyw związane ze światem sportu. PLS jest m.in. partnerem Biura Programu „Niepodległa”. Razem z „Niepodległą” przeprowadziła już szereg akcji upamiętniających 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę a także wspierała kampanie łączące sport i patriotyzm.

Narodowe Centrum Kultury (NCK) jest jedną z największych instytucji kultury w Polsce, o bardzo szerokim spektrum działania. Organizuje i współorganizuje krajowe i międzynarodowe wydarzenia: festiwale, koncerty, wystawy, przeglądy, konferencje. Prowadzi działalność edukacyjną, badawczą, szkoleniową, wystawienniczą, m.in. zarządza kultową galerią Kordegarda, gdzie wystawiane są prace czołowych polskich artystów. Aktywnie angażuje się w obchody ważnych rocznic narodowych. Zarządza ogólnokrajowymi programami dotacyjnymi i stypendialnymi. Ponadto wydaje książki i realizuje podcasty poświęcone kulturze.