#Koronawirus: Ograniczenie działalności instytucji kultury przedłużone. Wsparcie MKiDN oraz NCK dla twórców i instytucji kultury

Data publikacji: 23.03.2020
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że po wprowadzeniu rozporządzenia Ministra Zdrowia o ogłoszeniu stanu epidemii do odwołania przedłużeniu ulegają ograniczenia w działalności instytucji kultury oraz szkół artystycznych. Narodowe Centrum Kultury wychodzi naprzeciw potrzebom beneficjentów programów dotacyjnych, którzy znaleźli się z tego powodu w trudnej sytuacji. 

#Koronawirus: Ograniczenie działalności instytucji kultury przedłużone. Wsparcie MKiDN oraz NCK dla twórców i instytucji kultury
Fot. MKiDN

Ministerstwo poinformowało o przygotowywanych rozwiązaniach rekompensujących straty związane z zawieszeniem działalności w sektorze kultury. Chodzi o wsparcie państwa dla twórców i artystów, pracowników sektora kultury oraz firm i organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą, których działalność nie może być kontynuowana w okresie obowiązywania stanu epidemicznego. MKiDN zapowiada wzrost środków na pomoc socjalną dla artystów oraz dodatkowe wsparcie na rozwój nowych form udostępniania kultury w sieci. W ramach programu „Kultura cyfrowa” na projekty związane z udostępnianiem cennych zasobów kulturowych w sieci Ministerstwo przekazało w sumie ponad 8 mln zł. Z dotacji będą finansowane projekty (część z trybie dwu- i trzyletnim) dotyczące rozwoju archiwów cyfrowych, bibliotek on-line, aplikacji mobilnych czy digitalizacji cennych dzieł i zabytków. MKiDN uruchomi też nowe programy dotacyjne oraz program rekompensujący straty dla kultury w związku z epidemią po jej zakończeniu. Ponadto Ministerstwo zapowiada korzystne dla twórców i podmiotów z sektora kultury zmiany w ustawie o kinematografii i ustawie o zachętach audiowizualnych, jak również elastyczne podejście do kwestii realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków MKiDN.

Naprzeciw potrzebom beneficjentów programów dotacyjnych, którzy z powodu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji, wychodzi również Narodowe Centrum Kultury. Do umów w ramach programów dotacyjnych wprowadzamy zapisy umożliwiające merytoryczną i organizacyjną modyfikację zadań w trakcie realizacji projektu. We wszystkich rozstrzygniętych programach elastycznie podchodzimy do kwestii przygotowania dokumentów do umów. Jesteśmy w kontakcie z beneficjentami w tej sprawie. Dodatkowo przewidujemy uproszczenia na etapie rozliczenia umów jesienią, w tym składania raportów i dokumentów rozliczeniowych jedynie w wersji elektronicznej. 

---- 

https://www.gov.pl/web/kultura/koronawirus-ograniczenie-dzialalnosci-instytucji-kultury-przedluzone-do-odwolania  
https://www.gov.pl/web/kultura/mkidn-tarcza-antykryzysowa-obejmie-ludzi-i-instytucje-kultury