Nowość! 'Przyszłość polszczyzny – polszczyzna przyszłości'

Date of publication: 26.10.2017
Średni czas czytania 2 minutes
print

Przyszłość polszczyzny – polszczyzna przyszłości to analiza stanu polszczyzny dziś, a także prognozy – szanse i zagrożenia – dla języka polskiego w przyszłości. Językoznawcy zadają pytanie o stan i jakość współczesnego języka Polaków, o to, jak będzie wyglądała norma przyszłości i kto ją będzie wyznaczał.

Nowość! 'Przyszłość polszczyzny – polszczyzna przyszłości'
okładka

Teksty zebrane w tomie pochodzą z X Forum Kultury Słowa Przyszłość polszczyzny – polszczyzna przyszłości zorganizowanego przez Radę Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Fundację PWN oraz Narodowe Centrum Kultury.

Tom prezentuje duże walory poznawcze, żywość i emocjonalność wypowiedzi dyskutantów powoduje zaś, że tekst czyta się bardzo dobrze. – dr hab. Jacek Warchala, Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Warta podkreślenia jest nowatorska problematyka tomu, w historii językoznawstwa polonistyczne­go chyba jeszcze nie było zestawu głosów tak jednoznacznie zorientowanych futurologicznie. […] Uderza powściągliwość referentów w zakresie przedstawianych prognoz, ale i niemal jednomyślna opinia wskazująca na dominację oralności i ikoniczności we współczesnej komunikacji społecz­nej, postępującą prymitywizację, wulgaryzację i internacjonalizację polszczyzny, instrumentalne traktowanie języka, zachowania łamiące normy grzecznościowe, rosnącą siłę oddziaływania języka mediów– prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet w Białymstoku

Kup w sklepie NCK>