Ogólnopolska Giełda Projektów 2017 „animacja + woda”

Gdynia - Gdynia
Thu 19 — Fri 20 October 2017 r.
Ogólnopolska Giełda Projektów 2017 „animacja + woda”
Ogólnopolska Giełda Projektów 2017

Zapraszamy na VII Ogólnopolską Giełdę Projektów, która odbędzie się w dniach 19-20 października w Gdyni. W tym roku Giełda wpisuje się tematem w obchody Roku Rzeki Wisły i dotyczy projektów związanych z kulturotwórczą rolą terenów wodnych. Organizatorem wydarzenia jest Narodowe Centrum Kultury.

Giełda to coroczne spotkanie praktyków i liderów kultury skoncentrowane wokół tematu przewodniego. W tym roku impulsem do działania był dla nas Rok Rzeki Wisły. Rzeki, morza i jeziora miały i wciąż mają ogromny wpływ na kształtowanie krajobrazu kulturowego. Ich występowanie decyduje o specyfice danego miejsca i o tym, czym zajmują się ludzie mieszkający w ich pobliżu.

Kluczowym punktem programu będzie prezentacja 20 projektów, dla których inspiracją, terenem działania czy kontekstem była woda. Ponadto uczestnicy będą mogli wziąć udział w jednym z 10 warsztatów oraz programie towarzyszącym. 

 

Organizator: Narodowe Centrum Kultury
Współorganizatorzy lokalni: Urząd Miasta Gdyni, Muzeum Miasta Gdyni, Gdyńskie Centrum Filmowe, Muzeum Emigracji w Gdyni, Centrum Kultury w Gdyni.
Współorganizator regionalny: Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku