Portal artistresidencies.pl został uruchomiony w czerwcu 2016 roku. To pierwsza ogólnopolska baza programów rezydencyjnych. Powstanie portalu zostało poprzedzone pracą koncepcyjną i badawczą. Jest to pierwsze przedsięwzięcie o takim charakterze w Polsce. Celem portalu jest prezentacja aktualnej oferty polskich programów rezydencyjnych oraz rozwijanie współpracy pomiędzy instytucjami artystycznymi poprzez wymianę doświadczeń, dzielenie się wiedzą i wspieranie profesjonalnego rozwoju pracowników kultury.

Czym są rezydencje artystyczne?

Jeśli jesteś twórcą i potrzebujesz odpowiednich warunków, by rozwijać swoją karierę artystyczną, możesz wyjechać na rezydencję artystyczną. W miejscu innym niż Twoja codzienna przestrzeń pracy, w określonym czasie, gospodarze rezydencji zapewnią Ci wsparcie merytoryczne, organizacyjne i udostępnią miejsce, materiały i środki na stworzenie nowego projektu. Rezydencje obejmują różne dziedziny: sztuki wizualne, literaturę, muzykę, teatr, dizajn, architekturę, taniec, animację kultury. Różnią się także nastawieniem: może być to produkcja, badania, czy działania site-specific.

Rezydencje artystyczne w Polsce

W Polsce funkcjonuje kilkadziesiąt rezydencji artystycznych. Programy rezydencji w Polsce różnią się m.in: modelami, dyscypliną, nastawieniem, czasem pobytu, sposobem naboru, przeznaczanymi środkami czy opieką kuratorską. Niektóre programy rezydencyjne działają przy instytucjach państwowych, inne przy organizacjach pozarządowych, jeszcze inne z inicjatywy prywatnej. Wśród tej różnorodności programów rezydencyjnych i braku przejrzystej informacji, potrzebna stała się czytelna baza wiedzy grupująca polskie ośrodki rezydencyjne.

Na portalu znajdziesz:

  • Oferowane warunki i zasoby ponad 30 polskich programów rezydencyjnych
  • Kompendium wiedzy – ponad 25 poradników: case studies, artykułów, publikacji, raportów, analiz z Polski i z całego świata
  • Stale aktualizowane informacje o rezydencjach, naborach i wydarzeniach
  • Narzędzie sieciowania i promocji ośrodków rezydencyjnych

O organizatorach

Projekt jest prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury w partnerstwie z U-jazdowski Rezydencje Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.

artistresidencies.pl