„Zaproś nas do siebie!”  2021 - harmonogram

 

Spotkania on-line Koordynatorek projektu – zespoły Instytucji biorących udział w Projekcie

Temat: Założenia i harmonogram projektu
Termin: kwiecień-maj

Praca zespołowa

Temat: Badanie zasobów lokalnych
Termin: maj-czerwiec

Warsztat dla dyrektorów i koordynatorów

Tematy: Zarządzanie zespołem w procesie zmiany, Zasoby lokalne
Termin: czerwiec

Warsztaty w Instytucjach

Temat: Wzmocnienie zespołu instytucji. Komunikacja w zespole
Termin: lipiec-sierpień

I Wizyta studyjna

Temat: Budowanie oferty Instytucji w oparciu o współpracę z mieszkańcami
Termin: lipiec

II Wizyta studyjna

Temat: Budowanie oferty Instytucji w oparciu o tożsamość i dziedzictwo lokalne
Termin: sierpień

XI Ogólnopolska Giełda Projektów

Termin: wrzesień

Warsztat dla dyrektorów i koordynatorów

Termin: październik

Warsztat podsumowujący

Termin: listopad