Kadra Kultury to program Narodowego Centrum Kultury, który obejmuje szereg projektów szkoleniowych, służących rozwojowi i profesjonalizacji sektora kultury w Polsce. Naszą ofertę tworzymy przede wszystkim z myślą o kadrach domów, ośrodków lub centrów kultury, posiadających status samorządowych instytucji kultury.

Staramy się, aby nasze szkolenia, konferencje, wizyty studyjne i warsztaty:

  • miały różnorodny zakres tematyczny,

  • odpowiadały na realne potrzeby środowiska,

  • skierowane były do różnych odbiorców, którzy wspólnie realizują misję instytucji kultury: zarządzając i organizując pracę, dbając o proces twórczy, włączając społeczność lokalną w kulturę,

  • wykorzystywały najbardziej efektywne metody kształceniowe oparte na aktywnym zaangażowaniu, odniesieniu do wartości oraz doświadczeń uczestników, poszanowaniu ich autonomiczności, bazujące na przeżyciu i doświadczaniu,

  • tworzyły trwałe więzi między ludźmi kultury.

W roku 2018, w którym obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, stawiamy akcent na upamiętnianie tej wyjątkowej rocznicy i pielęgnowanie tradycji narodowych, zgodnie z przyświecającym Narodowemu Centrum Kultury hasłem: „Wychodząc poza teraźniejszość, pielęgnujemy przeszłość”.

Aby być na bieżąco polub nas na Facebooku. Śledź aktualności na Kadrze Kultury i Pracuj w kulturze.