NCK na Targach Pracy UKSW!

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (bud. 21, sala 312A) - Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3
Thu 28 November 2019 r.   g. 10:00—15:00

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska Narodowego Centrum Kultury podczas Dnia Pracodawcy na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Targi Pracy na UKSW

Targi pracy skierowane do studentów i absolwentów UKSW zorganizowane zostaną w formie krótkich prezentacji firm połączone ze spotkaniami rekrutacyjnymi. Będzie to idealna okazja do poznania się z pracodawcami i skonfrontowania swoich umiejętności z wymaganiami stawianymi przez rynek pracy.


Prezentacja Narodowego Centrum Kultury
odbędzie się o godz. 11.15 w Sali nr 312A (bud. 21, hol III piętro).
Na spotkania ze studentami zapraszamy od godz. 11.40 do stoiska nr 6.


Udział praktyków reprezentujących daną branżę lub określony zawód ma na celu dostarczenie informacji dotyczących polityki i warunków rekrutacyjnych, charakteru pracy, wymaganych kompetencji, szans awansu.

Spotkania umożliwią poznanie struktur organizacyjnych panujących wewnątrz firmy oraz poznanie ludzi, którzy w niej pracują. W czasie spotkań będzie możliwość zadawania pracodawcom pytań, co może się przyczynić do nawiązania ciekawych dyskusji i głębszego poszerzenia wiedzy przydatnej podczas rozmowy rekrutacyjnej.


Więcej na: uksw.edu.pl