PROJEKTOWANIE OFERTY DOMU KULTURY W OPARCIU O DIAGNOZĘ POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ | BENEFICJENCI DK+ | 10-12.06.2015

Radziejowice, Dom Pracy Twórczej - Radziejowice, Dom Pracy Twórczej
Tue 5 May — Fri 12 June 2015 r.
Ticket price: 246 PLN
PROJEKTOWANIE OFERTY DOMU KULTURY W OPARCIU O DIAGNOZĘ POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ | BENEFICJENCI DK+ | 10-12.06.2015
DK+

Rekrutacja: 5-19 maja 2015 r.

Szkolenie skierowane jest do:

beneficjentów programu Dom Kultury+ realizujących zadania w latach 2010-2015

 

Cele szkolenia:

 • zdobycie umiejętności analizowania potencjału własnej instytucji w obszarze animacji społecznej, edukacji kulturalnej oraz realizacji wydarzeń artystycznych;
 • poznanie podstawowych narzędzi badania lokalnych zasobów i potrzeb społecznych;
 • zdobycie umiejętności interpretacji wyników analizy potencjału instytucji i przeprowadzonych badań w taki sposób, aby na ich podstawie można było zaplanować ofertę instytucji;
 • poznanie sposobów współpracy z grupami zadaniowymi, twórczymi i edukacyjnymi: wspólne planowanie, wspólna realizacja przedsiębiorstw, budżet partycypacyjny i inne;
 • poznanie modelu (narzędzi) planowania oferty instytucji kultury opartego na zasobach instytucji oraz na zasobach i potrzebach lokalnego środowiska.

Kompetencje nabyte podczas szkolenia:

 • umiejętność dokonania analizy potencjału własnej instytucji pod kątem kompetencji niezbędnych do pracy z różnymi grupami odbiorców;
 • umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia badania lokalnych zasobów (szczególnie związanych z potencjałem społecznym i dziedzictwem kulturowym) oraz potrzeb (szczególnie dotyczących uczestnictwa w kulturze, zdobywania kompetencji kulturowych i integracji społecznej) z zastosowaniem narzędzi badawczych z obszaru active research (badania w działaniu);
 • umiejętność interpretacji wyników tych badań i wykorzystania ich do tworzenia własnej oferty tak, aby odpowiadała na potrzeby i wspierała (rozwijała) zasoby lokalne;
 • umiejętność pracy z grupą: umiejętność podążania za procesami grupowymi, komunikacji z grupą społeczną, delegowania zadań oraz przeprowadzania ewaluacji pracy tej grupy;
 • umiejętność zaplanowania pracy partnerstwa lokalnego celowego lub zadaniowego (w odpowiedzi na konkretną potrzebę społeczną).

Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Badanie zasobów lokalnych
 • Grupy społeczne: mieszkańcy jako odbiorcy i mieszkańcy jako współtwórcy oferty kulturalnej
 • Współpraca z wolontariuszami
 • Współpraca instytucji/organizacji na rzecz budowania oferty kulturalnej
 • Współpraca z darczyńcami
 • Plan współpracy lokalnej na rzecz rozwoju oferty kulturalnej i – szerzej – kultury w danej społeczności.

Szczegółowy program dostepny TUTAJ

Trenerzy/Wykładowcy Anna Miodyńska
Termin: 10-12 czerwca 2015 r.
Liczba miejsc: 24
Ośrodek szkoleniowy Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Rekrutacja na szkolenie odbywa się w dniach 5-19.05.2015. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ankieta rekrutacyjna dostępna jest TUTAJ

Koszty: 200 zł netto + 23% VAT (brutto 246 zł) z noclegami

Wpłaty

Prosimy o dokonywanie wpłat po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, które zostanie przesłane w terminie do 20 maja 2015 r. Termin dokonania wpłaty: do 27 maja 2015 r.

Dane do przelewu:

Nr konta: 61 1130 1017 0000 0577 0120 0001
Odbiorca: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
Tytułem: Opłata za udział w szkoleniu "Projektowanie oferty domu kultury 10-12.06.2015