Małgorzata Książek

Date of publication:
Średni czas czytania 1 minute
print

Tyflopedagog i surdopedagog. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (obecnie: Akademia Pedagogiki Specjalnej). Od  niemal 30 lat pracuje na rzecz osób głuchoniewidomych (OGN) – dorosłych i dzieci. Od ok. 20 lat współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej,  prowadząc zajęcia dydaktyczne ze  studentami zakresu wspomagania osób głuchoniewidomych i innych ze złożoną niepełnosprawnością. W ramach TPG prowadzi szkolenia dotyczące podnoszenia świadomości na temat osób z podwójnym uszkodzeniem zmysłów wzroku i słuchu – przeważnie w formie warsztatów interaktywnych, autorka wielu programów szkoleń, materiałów wykorzystywanych podczas nich. Ponadto autor książek, artykułów i innych publikacji popularyzujących problematykę OGN,. Prowadziła m.in. plenery rzeźbiarskie OGN w Centrum rzeźby Polskiej w Orońsku,  teoretyk i praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie komunikacji osób głuchoniewidomych.