Grzegorz Kozłowski

Date of publication:
Średni czas czytania 2 minutes
print

Z wykształcenia informatyk, od przeszło 30 lat zaangażowany w działalność na rzecz osób głuchoniewidomych – najpierw jako pracownik Polskiego Związku Niewidomych a obecnie Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, w którym pełni funkcję przewodniczącego, ale pracuje też jako ekspert w zakresie dostępności przestrzenii publicznej i społecznej dla osób z niepelnosprawnościami. Specjalizuje się w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w zakresie wykorzystania ich w służbie osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Doświadczony instruktor różnego typu szkoleń świadomościowych  dotyczących obsługi beneficjentów, klientów, interesantów głuchoniewidomych, a także z uszkodzeniem wzroku albo słuchu. Zajmuje się też rzecznictwem oraz lobbingiem na rzecz osób głuchoniewidomych oraz w ogóle osób z niepelnosprawnościami. Praktyczny użytkownik wielu metod porozumiewania się osób głuchoniewidomych, poruszania się z nimi, dostępu do dóbr kultury, dostosowań obiektów dla osób z niesprawnościami sensorycznymi. Oprócz kierowania TPG jest również prezesem Zarządu Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących.