Zachęcamy domy kultury, urzędy i inne instytucje do włączenia się w promocję Konkursu w swoich lokalnych środowiskach! Materiały promocyjne są dostępne do pobrania poniżej.