UL. MELCHIORA WAŃKOWICZA 9 10-684 OLSZTYN
Gmina M. Olsztyn
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat m. Olsztyn
Dyrektor
E-mail SEKRETARIAT@SMJAROTY.PL
Strona WWW
Tel. 089-5435599
Fax