"CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY STRZYŻEWICE Z SIEDZIBĄ W PIOTROWICACH"

PIOTROWICE 94 23-108 PIOTROWICE
Gmina Strzyżewice
Województwo lubelskie
Powiat lubelski
Dyrektor
E-mail GZOK@POCZTA.ONET.PL
Strona WWW
Tel. 081-5628074
Fax