Date of publication: 21.08.2012
Średni czas czytania 2 minutes
print

Program Kultura 2007-2013 to program Unii Europejskiej skierowanym bezpośrednio do organizacji i instytucji kultury w Europie. Przede wszystkim zajmuje sie dofinansowywaniem przedsięwzięć kulturalnych odbywających się na poziomie europejskim. Działa w 37 krajach w UE i poza nią.
Program Kultura powstał, aby rozwijać współpracę pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kulturalnymi w Europie poprzez trzy cele szczegółowe:
• mobilność osób działających w sektorze kultury
• obieg dzieł oraz wyrobów artystycznych i kulturalnych
• dialog międzykulturowy
Wysokość grantów wynosi od 2 000 EUR jednorazowej dotacji do 500 000 EUR rocznie.


Kraje uczestniczące w Programie Kultura (mogą być liderem i współorganizatorem projektów):
• kraje członkowskie Unii Europejskiej (wszystkie 27 państw)
• kraje EOG (Islandia, Lichtenstein, Norwegia)
• Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Turcja

Uprawnieni wnioskodawcy: publiczne lub prywatne organizacje i instytucje z sektora kulturalnego prowadzące działalność nienastawioną na zysk i zarejestrowane w kraju uczestniczącym w Programie Kultura. Mogą to być m.in:
• teatry
• muzea
• galerie sztuki
• biblioteki
• centra kultury
• organizatorzy festiwali
• stowarzyszenia, fundacje
• uczelnie wyższe
• organy władzy publicznej
• wydawnictwa
Dziedziny objęte Programem Kultura (Uwaga! Wyłączony jest sektor audiowizualny - zobacz Program MEDIA):
• sztuki performatywne (taniec, teatr, muzyka)
• sztuki wizualne
• dziedzictwo kulturowe
• projektowanie, design, sztuki użytkowe
• architektura
• literatura, książki i czytelnictwo
• multimedia i nowe technologie
• projekty interdyscyplinarne
 

W Polsce zarządza tym programem Punkt Kontaktowy Kultura

Powyższe informacje pochodzą ze strony: http://www.program-kultura.eu/program-kultura