Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

Date of publication: 21.08.2012
Średni czas czytania 1 minute
print

2012 rok został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi na osoby starsze i ich wkład w społeczeństwo. Jest to również okazja, by zachęcić polityków i inne zainteresowane strony do podejmowania konkretnych działań z myślą o tworzeniu warunków sprzyjających aktywności osób starszych i wzmacnianiu solidarności międzypokoleniowej. Jako elementy aktywnego starzenia się zostały uwzględnione trzy najważniejsze elementy:

  • możliwość zatrudnienie osób starszych,
  • udział w życiu społecznym,
  • samodzielne życie.