Spinacz Kultury – podepnij się!

Date of publication: 25.09.2019
Author: Aleksandra Łukomska
Średni czas czytania 1 minute
print

W ramach programu dotacyjnego Dom Kultury + Inicjatywy lokalne, Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy zdecydował się na przeprowadzenie diagnozy wśród mieszkańców, skupiającej się na: poziomie wiedzy o gminie, uczestnictwie w wydarzeniach, oczekiwaniach względem działalności GOK-u, zainteresowań kulturalnych dzieci.

Spinacz Kultury – podepnij się!
grupa dorosłych ogląda prezentację

GOK ustalił, że w zależności od grupy wiekowej mieszkańcy posiadają różne talenty: do 18 roku życia najwięcej osób uprawia sport, między 18 a 65 rokiem życia rękodzieło, a seniorów zajmuje muzyka i śpiew.

Więcej informacji dostępnych jest w raporcie poniżej.