Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Woj. opolskie

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu od lat pobudza i wykorzystuje edukacyjny potencjał kultury, by wspierać kształtowanie społeczeństwa aktywnego i świadomego własnej tożsamości. Realizując projekt „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 2016-2018” oraz „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Opolskie”, przyczyniamy się do rozwoju organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy w obszarze kultury i edukacji. Tworzona w ten sposób platforma faktycznej współpracy międzysektorowej przekłada się na rozwój zintegrowanej oraz jakościowej oferty w zakresie edukacji kulturowej.

muzeum.opole.pl