Woj. łódzkie

Łódzki Dom Kultury jest Instytucją Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego istniejącą od 1953 roku. Działalność Łódzkiego Domu Kultury obejmuje obszar całego województwa, w szczególności poprzez współpracę i współorganizację przedsięwzięć kulturalnych z ośrodkami regionalnymi. Rolą ŁDK jest animacja i stymulowanie rozwoju kultury na obszarze całego województwa. Instytucja podejmuje działania mające na celu integrację w sferze społecznej, kulturalnej i edukacyjnej w celu aktywnego i kreatywnego wykorzystania potencjału kultury w budowaniu efektywnego systemu współpracy.

www.ldk.lodz.pl