Zapytania ofertowe

Zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), tj. poniżej 130 000 zł netto. Od 15.12.2021 r. postępowania o zamówienia publiczne są publikowane na Platformie Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/nck
Search form as part of: Zapytania ofertowe
Biuletyn Informacji Publicznej
Obsługa techniczna wydarzenia "Żywa Szopka przy Franciszkańskiej"

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zapewnienie obsługi technicznej Wydarzenia „Żywa Szopka przy Franciszkańskiej” (dalej zwanego Wydarzeniem), odbywającego się w...

Biuletyn Informacji Publicznej
Przygotowanie i dostarczenie paczek dla uczestników i uczestniczek konferencji online BLISKO

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Zamówienie o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt...

Biuletyn Informacji Publicznej
Dostawa akcesoriów komputerowych

Biuletyn Informacji Publicznej
Świadczenie krajowych, miejskich, podmiejskich usług kurierskich oraz usług paczkomatowych dla Narodowego Centrum Kultury w roku 2022.

Biuletyn Informacji Publicznej
Realizacja serii materiałów wideo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 wraz z produkcją, montażem i postprodukcją

Biuletyn Informacji Publicznej
Realizacja dźwięku podczas koncertów

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zapewnienia obsługi technicznej w zakresie realizacji dźwięku podczas trzech koncertów organizowanych w ramach cyklu pn....

Biuletyn Informacji Publicznej
Produkcja gry karcianej pt. „Kolekcjoner”

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa Tryb postępowania: zapytanie ofertowe Zamówienie o wartości poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt...

Biuletyn Informacji Publicznej
Tłumaczenie webinariów z języka fonicznego na polski język migowy (LIVE/STREAMING)

Zapytanie ofertowe na tłumaczenie webinariów z języka fonicznego na polski język migowy LIVE/STREAMING w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury

Biuletyn Informacji Publicznej
Obsługa webinariów wraz ze sporządzeniem transkrypcji nagrań dla osób z dysfunkcją słuchu

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury zaprasza do złożenia oferty na usługę: obsługa webinariów na platformach takich jak: Zoom, Clickmeeting, LiveWebinar  wraz ze sporządzeniem...

Biuletyn Informacji Publicznej
„Fundusze na kulturę. Program: infrastruktura domów kultury”. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia online

W związku z realizacją szkoleń Kadra Kultury Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 01–231, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: Przygotowanie i...

Biuletyn Informacji Publicznej
„Analiza potrzeb lokalnych i jej wykorzystanie w działaniach instytucji kultury”. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia online

W związku z realizacją szkoleń Kadra Kultury Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 01–231, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: Przygotowanie i...

Biuletyn Informacji Publicznej
Wykonanie audytu energetycznego wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji instalacji elektrycznej i ppoż zabytkowego dworku w Łucznicy