Zamówienia publiczne

Search form as part of: Zamówienia publiczne
Biuletyn Informacji Publicznej
Realizacja muralu „Listy do współczesnych”.

Biuletyn Informacji Publicznej
Druk książki z serii Laboratoria Kultury pt. „Oswajając zmienność. Kultura lokalna z perspektywy domów kultury” (CN: 4901)

Biuletyn Informacji Publicznej
Druk katalogu wystawy pt. „72/21” (CN 4901)

Biuletyn Informacji Publicznej
Usługa realizacji koncertu „Gramy dla Białorusi” w Filharmonii Narodowej w dniu 25 marca 2021 r.

Biuletyn Informacji Publicznej
Koncert Główny podczas Festiwalu Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej
Druk publikacji pt. Polish Culture Yearbook 2020 (CN 4902 90 00)

Biuletyn Informacji Publicznej
Druk czterech numerów czasopisma „Kultura Współczesna” (CN: 4902 90 00), będącego czasopismem naukowym (specjalistycznym) i nieregionalnym

Biuletyn Informacji Publicznej
Druk książki pt. „Architektura dwudziestolecia” (CN 4901).

Biuletyn Informacji Publicznej
Obsługa pobytu uczestników szkoleń Kadry Kultury oraz szkolenia w ramach programu Bardzo Młoda Kultura w Domach Pracy Twórczej w roku 2021

Biuletyn Informacji Publicznej
Udzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wsp

Biuletyn Informacji Publicznej
Organizacja Koncertu z okazji rocznicy Grudnia ’70

Biuletyn Informacji Publicznej
Kompleksowa organizacja Koncertu „Totus Tuus”