Zamówienia publiczne

Search form as part of: Zamówienia publiczne
Biuletyn Informacji Publicznej
Wykonanie koncertu przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w ramach II Międzynarodowego Festiwalu Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie

Biuletyn Informacji Publicznej
Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze, biletów kolejowych oraz rezerwacji miejsc hotelowych w Polsce i zagranicą na potrzeby III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufoni

Biuletyn Informacji Publicznej
Realizacja muralu w Pradze w ramach obchodów 30. rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej

Biuletyn Informacji Publicznej
Druk książki z serii Varia stanowiącej wybór pism krytycznych (CN 4901)

Biuletyn Informacji Publicznej
Druk książki pt. „Media dwudziestolecia” (CN 4901)

Biuletyn Informacji Publicznej
Druk książki z serii Varia (CN: 4901 99 00)

Biuletyn Informacji Publicznej
Kompleksowa organizacja IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych, pn. DO HYMNU

Biuletyn Informacji Publicznej
Udzielenie wsparcia 200 grantobiorcom, którzy realizować będą projekty grantowe w ramach realizowanego przez Zamawiającego Projektu pn. Konwersja cyfrowa domów kultury

Biuletyn Informacji Publicznej
Kompleksowa realizacja Festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia 2021 w Lublinie w dniach 24-27 czerwca 2021

Biuletyn Informacji Publicznej
Realizacja muralu w Warszawie w ramach obchodów 30. rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej

Biuletyn Informacji Publicznej
Kompleksowa usługa utrzymania czystości budynków wraz ze wskazanym otoczeniem będących w dyspozycji Narodowego Centrum Kultury w Warszawie

Biuletyn Informacji Publicznej
Kompleksowa organizacja Festiwalu „Wschód Kultury - Inny Wymiar” w dn. 19 - 22 sierpnia 2021 r.