Zamówienia publiczne

Search form as part of: Zamówienia publiczne
Biuletyn Informacji Publicznej
Kompleksowa realizacja wydarzenia pn. "Pieśni Polskiego Oręża"

Biuletyn Informacji Publicznej
Ewaluacja wstępna Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 wraz z modułem oceny efektów poprzedniej edycji Programu.

Biuletyn Informacji Publicznej
Druk katalogu wystawy pt. „Sztukmistrz. C. Norwid – rysunki” (CN 4901)

Biuletyn Informacji Publicznej
Druk dwóch książek z serii Myśl w Kulturze (CN: 4901 99 00)

Biuletyn Informacji Publicznej
Dostawa notesów Festiwalu Eufonie – edycja 2021

Biuletyn Informacji Publicznej
Druk książki z serii Jubileusze (CN: 4901) pt. „Norwid – interpretacje”

Biuletyn Informacji Publicznej
Wykonanie badania ewaluacyjnego ex-post Programu Bardzo Młoda Kultura

Biuletyn Informacji Publicznej
Druk książki z serii Jubileusze pt. „Stanisław Lem – fantastyka naukowa i fikcje nauki” (CN 4901)

Biuletyn Informacji Publicznej
Wykonanie ewaluacji podsumowującej 10 lat Giełdy Projektów

Biuletyn Informacji Publicznej
Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych w Polsce na potrzeby projektu pn. Konwersja cyfrowa domów kultury

Biuletyn Informacji Publicznej
Obsługa nośników reklamowych na potrzeby kampanii outdoorowej i internetowej wydarzenia pt. „III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE” Warszawa, 19-27 listopada 2021 r.

Biuletyn Informacji Publicznej
Remont elewacji i hydroizolacji ścian fundamentowych zabytkowego Dworu w Łucznicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Dworu