Organizacja Koncertu z okazji rocznicy Grudnia ’70

Date of publication: 30.11.2020
Author: awoźnicka
Średni czas czytania 2 minutes
print

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie na usługi z zakresu działalności  kulturalnej związanej z organizacją koncertu.

 

Data wszczęcia postępowania: 30.11.2020 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: organizacja Koncertu z okazji rocznicy Grudnia ’70

 

Opis przedmiotu zamówienia: organizacja Koncertu z okazji rocznicy Grudnia ’70, w tym m. in. zapewnienie udziału artystów wraz z pozyskaniem praw do emisji, zapewnienie organizacji i produkcji materiałów muzycznych i filmowych wraz zakupem licencji i praw do emisji oraz zapewnienia obiektów i organizacja infrastruktury.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 17.12.2020 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 30.11.2020 r.

Dyrektor

Narodowego Centrum Kultury

 

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz