Kompleksowa realizacja wydarzenia pn. "Pieśni Polskiego Oręża"

Date of publication: 24.08.2021
Author: klecka-maciejewska
Średni czas czytania 2 minutes
print

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie w związku z usługą z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizowaniem koncertu.

 

Data wszczęcia postępowania: 24.08.2021

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Kompleksowa realizacja wydarzenia pn. "Pieśni Polskiego Oręża – Kanon Pieśni Narodowych"

 

Opis przedmiotu zamówienia: Kompleksowa organizacja cyklu 3 koncertów, realizowanych w dniach 01-03.09.2021 w Sulejówku, Włocławku i Mławie, w tym między innymi: scenariusz koncertów, aranżacja utworów i opracowanie materiałów wykonawczych, zapewnienie artystów wykonawców i prowadzącego, nagłośnienie i oświetlenie.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:  30.08.2021 – 03.09.2021 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 24.08.2021

 

Dyrektor

Narodowego Centrum Kultury

 

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz.