Kompleksowa realizacja i produkcja wydarzenia - Gala Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Date of publication: 10.09.2021
Średni czas czytania 4 minutes
print

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: DZP.261.53.2021

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej

na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019)  oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 11 ust. 5 pkt. 2 ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Usługa z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją widowisk.

 

Data wszczęcia postępowania: 07.09.2021 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: kompleksowa realizacja i produkcja wydarzenia - Gala Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja i produkcja wydarzenia - Gala Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w tym: przygotowanie scenariusza, zapewnienie wykonań artystycznych, realizator wizji, światła, scenograf, realizator dźwięku, multimedia, streaming, oprawa graficzna itp.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od dnia zawarcia umowy do 14 października 2021 r.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 10.09.2021

                                                                                                                                Dyrektor

                                                                                                                   Narodowego Centrum Kultury

                                                                                                            dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz