Prośba o oszacowanie wartości zamówienia: system obsługi programów dotacyjnych i stypendialnych NCK

Date of publication: 13.02.2020
Średni czas czytania 1 minute
print

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury
Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Narodowe Centrum Kultury zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia, polegającego na stworzeniu i wdrożeniu systemu obsługi programów dotacyjnych i stypendialnych w Narodowym Centrum Kultury.

Szczegółowy zakres przedmiotu planowanego zamówienia opisany został w dokumencie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania – „Schemat systemu obsługi programów dotacyjnych i stypendialnych NCK”.

W odpowiedzi prosimy o podanie szacunkowej ceny netto i brutto za wykonanie zamówienia określonego w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1).

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres: iszelag@nck.pl w terminie do 19.02.2020.

Zamawiający traktuje niniejszą prośbę jako rozeznanie cen rynkowych a przekazane wartości posłużą do ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.