Prośba o oszacowanie wartości zamówienia: Repozytorium zasobów cyfrowych NCK

Date of publication: 29.09.2020
Średni czas czytania 2 minutes
print

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury
Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Narodowe Centrum Kultury zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia, polegającego na stworzeniu i wdrożeniu rezpozytorium zasobów cyfrowych NCK wraz z obsługą technczną i pracami rozwojowymi.

Szczegółowy zakres przedmiotu planowanego zamówienia opisany został w dokumencie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania – „Schemat repozytorium zasobów cyfrowych NCK”.

W odpowiedzi prosimy o podanie szacunkowej ceny netto i brutto za wykonanie zamówienia określonego w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1).

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres: iszelag@nck.pl w terminie do 01.10.2020.

Prosimy, aby w miarę możliwości oszacować wartość zamówienia dla dwóch części:

1. Prace programistyczna nad repozytorium: Punkty: I-IV.

2. Wsparcie techniczne i rozwój: pkt. VI.

 

Zamawiający traktuje niniejszą prośbę jako rozeznanie cen rynkowych a przekazane wartości posłużą do ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.