Prośba o oszacowanie wartości zamówienia: Prace rozwojowe i wsparcie techniczne systemu obsługi dotacji NCK

Date of publication: 01.10.2020
Średni czas czytania 2 minutes
print

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury
Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Narodowe Centrum Kultury zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia, polegającego na przeprowadzeniu prac rozwojowych nad systemem obsługi naborów i zarządzania dokumentacją w programach dotacyjnych i stypendialnych w Narodowym Centrum Kultury oraz świadczeniu usług serwisowych i wsparcia technicznego.

Szczegółowy zakres przedmiotu planowanego zamówienia opisany został w dokumencie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania – „Zakres prac rozwojowych w obrębie SYSTEMU OBSŁUGI PROGRAMÓW DOTACYJNYCH I STYPENDIALNYCH NCK 2020 - Opis przedmiotu zamówienia”.

W odpowiedzi prosimy o podanie szacunkowej ceny netto i brutto za wykonanie zamówienia określonego w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1).

Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres: iszelag@nck.pl w terminie do 05.10.2020.

Prosimy, aby w miarę możliwości oszacować wartość zamówienia dla dwóch części:

1. Prace programistyczna w ramach prac rozwojowych: 2-7.

2. Wsparcie techniczne: 8.

 

Zamawiający traktuje niniejszą prośbę jako rozeznanie cen rynkowych a przekazane wartości posłużą do ustalenia wartości szacunkowej zamówienia.