Kultura a prezydentura! - Kultura oczami Andrzeja Dudy

Date of publication: 27.05.2015
Średni czas czytania 6 minutes
print

Tegoroczna kampania prezydencka miała burzliwy i intensywny przebieg. W czasie jej trwania kandydaci poruszali tematy gospodarcze, związane z rodziną, pracą czy bezpieczeństwem. W tym artykule przyglądamy się jak wybrany w ostatnich wyborach prezydent zapatruje się na kwestie związane z kulturą.

Kultura a prezydentura! - Kultura oczami Andrzeja Dudy
Fot. Lukas Plewnia CC BY SA 2.0 Andrzej Duda

Andrzej Duda – zwycięzca wyborów prezydenckich – przedstawił swoje poglądy na tematy związane z kulturą głównie w czasie spotkania w Centrum Prasowym przy ul. Foksal w Warszawie, które odbyło się 20 kwietnia 2015 roku.

Prezydent (podczas spotkania – kandydat) zwrócił uwagę na potrzebę sprawowania wielowymiarowego mecenatu ze względu na brak jednolitej polityki kulturalnej w kraju. Dodał również, że o wadze kultury polskiej świadczy historia naszego państwa: Państwo powinno roztaczać nad kulturą wielowymiarowy mecenat. Dzisiaj mamy jakieś poszczególne wycinki życia kulturalnego, które są przez państwo wspierane, ale nie ma czegoś, co można określić jednolitą polityką kulturalną państwa. Były momenty, gdy państwa polskiego nie było, ale naród trwał – i przez trzy pokolenia przeniósł swoją tradycję i kulturę, postawy patriotyczne.

Duda zapowiedział również wprowadzenie zmian w edukacji. Zwrócił uwagę na niewystarczającą ilość godzin w programach szkolnych przeznaczonych na lekcje poświęcone historii PRL, a w szczególności – latom 80. ubiegłego wieku, oraz na systematyczne skracanie listy lektur w szkołach: Prezydent nie służy większości, która go wybrała. Jest reprezentantem narodu, bo to on go wybrał. Prezydent ma stać poza podziałami partyjnymi i społecznymi. Jeśli mówię o naprawie Rzeczpospolitej, to w warstwie edukacji nastąpią zmiany. Bez Sienkiewicza trudno jest zrozumieć polskość, oddanie sprawom państwa, trudno jest zrozumieć również to, jakie postawy są zgubne – także te postawy polityczne.

Wybrany Prezydent zwrócił również uwagę na kwestie polityki kulturalnej, głównie postaw patriotycznych. Wspomniał również o takich miejscach jak Muzeum Powstania Warszawskiego, które cieszą się popularnością również wśród dzieci i młodzieży. Andrzej Duda wyraził chęć patronowania budowie Muzeów Historii Polski, Żołnierzy Wyklętych, Kresów Wschodnich i Ziem Zachodnich. Zwrócił również uwagę na fakt wybudowania mauzoleum żołnierzy radzieckich, w związku z czym nie przewiduje oszczędności w budowie nowoczesnych muzeów w kraju: Skoro Polskę było stać, żeby wybudować mauzoleum żołnierzy radzieckich, myślę, że stać nas, aby budować mauzoleum Żołnierzy Wyklętych. Nie chcę nawet słyszeć o żadnych oszczędnościach. To powinny być nowoczesne muzea, przeznaczone dla młodzieży. 

Zdaniem Dudy państwo powinno przyczyniać się do powstawania projektów o charakterze państwowotwórczym. Filmy powinny propagować postawy patriotyczne, ukazywać prawdę historyczną, promować Polskę poza granicami kraju: Państwo ma prawo finansować projekty o charakterze państwowotwórczym, budujące postawy patriotyczne.

Ówczesny kandydat na prezydenta wyszedł z pomysłem utworzenia instytucji kulturalnej, która w swoim funkcjonowaniu przypominałaby niemiecki Instytut Goethego: To mógłby być Instytut Adama Mickiewicza. Chodzi o to, by przy wsparciu państwa nieść naszą kulturę poza granice Polski.

Andrzej Duda poruszył również temat likwidacji wielu bibliotek w kraju, które powinny być otoczone opieką państwa, odniósł się do ochrony dóbr kultury i zabytków oraz zapowiedział, że jest otwarty na wszelkie propozycje zmian w sprawach związanych z kulturą: To w ten sposób buduje się polską kulturę – to kwestie bardzo istotne i polskie państwo powinno wspierać ze wszech miar działanie samorządu. Te placówki znikają, bo oszczędza się na nich.

Na koniec konferencji dodał również: Możecie być pewni, że dla mnie jako Polaka kwestia kultury i jej budowy, jej wzmacniania, jest niezwykle istotna.

Spotkanie odbyło się 20 kwietnia 2015 roku w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie.