Kreatywne rozprzestrzenianie | Raport

Date of publication: 07.07.2015
Author: Marcin Poprawski
Średni czas czytania 2 minutes
print

Czym jest "efekt kreatywnego rozprzestrzeniania"? W jaki sposób wpływa on na takie dziedziny życia jak sfera ekonomiczna czy społeczna? Odpowiedzi na te pytania zawiera poniższe opracowanie raportu The Smart Guide on Creative Spill-overs, które pochodzi z najnowszego przeglądu badań "Nowości badawczych Obserwatorium Kultury".

Kreatywne rozprzestrzenianie | Raport
spill-overs

Kluczowym pojęciem przewodnika Smart Guide on Creative Spill-overs z dziedziny tzw. sektorów kreatywnych jest efekt kreatywnego rozprzestrzeniania. Spill-over effect dotyczy dobrze znanego fenomenu oddziaływania aktywności artystów i innych profesjonalistów z obszaru działań twórczych na odmienne od kulturalnych obszary życia: sferę ekonomiczną czy społeczną.

Autorzy raportu zakładają przy tym występowanie pozytywnych skutków wpływu obszaru kultury na inne dziedziny aktywności człowieka niż twórczość artystyczna. Odbiorcą przewodnika po kreatywnym “efekcie domina” są władze miast. Do nich przede wszystkim skierowane są wskazówki dotyczące nowych zastosowań strategii “skutków ubocznych” kreatywności.

Opracowanie przygotowane pod kierunkiem Philippe’a Kerna prezentuje przykłady udziału przedstawicieli sektora kultury i kreatywności w zmianach dotyczących innowacyjności, konkurencyjności i polityk miejskich. Opracowanie ma także charakter praktyczny -krok po kroku uwzględnia  metody działania w kontekście miejskim. Skłania do odnajdywania aktywności w przestrzeni miast, które maksymalizują potencjał innowacyjny sektorów kreatywnych i sektora kultury. Wskazuje na efekt kreatywnego rozprzestrzeniania jako priorytet obecnych i przyszłych polityk europejskich.

Warto również zwrócić uwagę na kilka zestawień pojęć i ich relacji zwizualizowanych w opracowaniu.

Cała publikacja do pobrania TUTAJ.