Młoda Polska 2020 – ogłaszamy wyniki konkursu o stypendia

Data publikacji: 13.02.2020
0 minuty

Poznaj tegorocznych laureatów!

Do XVII edycji Programu wpłynęły 553 wnioski. W 51 wnioskach stwierdzono błędy formalne, co uniemożliwiło ich rozpatrywanie pod względem merytorycznym.  Komisja oceniła 502 wnioski.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w XVII edycji Programu Młoda Polska stypendium przyznano 92 osobom.

Młoda Polska 2020 – lista laureatów:
Mloda Polska 2020 LAUREACI